Karnataka

Shri Shashi Kumar B.S., GHS Yelekyathanahalli, Nelamangala, Bangalore Rural, Karnataka (SV15947)

Thursday, 5th Sep 2019

Smt. Iyer Revathy Rajaram, Kendriya Vidyalaya MEG, Sivanchetty, Bengaluru, Karnataka (SV15930)

Thursday, 5th Sep 2019

Shri Suresh Marakala, Government High School Besur,Somwarpet, Kodagu, Karnataka (SV15919)

Thursday, 5th Sep 2019

Ms. Manju Balasubramanyam, Principal, Delhi Public School, Bengaluru, Karnataka (SV12780)

Thursday, 18th Oct 2018